Oferim servicii de ecologizare, colectare, stocare temporară și transport ADR deșeuri periculoase sau nepericuloase.

image

Cicârlău, Maramureș

Str. Principală nr. 58

Luni-Vineri 8:00-16:00

Sâmbătă-Duminică - Închis

OFERTA GENERALĂ DE SERVICII 

Domeniile în care ne desfășurăm activitatea impun ca necesitate de prim ordin respectarea normelor de securitate a muncii, de prevenire a pericolelor de orice fel: mediu, PSI și securitatea muncii.

Dispunem de dotarea tehnică necesară și personal de specialitate, astfel încât nivelul de satisfacere a clienților noștri sa fie maxim.

Suntem autorizați și specializați pentru efectuarea următoarelor genuri de lucrări și servicii :

– Curățări rezervoare pentru produse petroliere de slamuri și reziduuri
– Degazare rezervoare pentru a asigura dezmembrarea acestora în condiții de siguranță deplină
– Dezafectare rezervoare, depozite și stații de carburanți
– Colectare, stocare temporară și transport ADR deșeuri periculoase/nepericuloase.
– Preluare, transport pentru neutralizare deșeuri periculoase și nepericuloase diverse
– Lucrări de întreținere și reparații clădiri și construcții
– Consultanță generală în protecția și conservarea mediului

În concordanță cu cerințele legislative din România, armonizate cu legislația europeană, ne preocupăm permanent pentru a răspunde solicitărilor clienților noștri. De aceea dupa spălarea unor rezervoare sau alte spatii de depozitare diverse, efectuăm cu mijloacele tehnice din dotare:

– degazari
– aerisiri
– determinări ale concentrațiilor de gaze
– determinarea grosimii fundului rezervoarelor, etc

Efectuăm deasemenea lucrări de depoluare diverse, colectare reziduuri după deversări accidentale.

DEȘEURI COLECTATE 

Deșeurile rezultate din activitatea de curățare, spălare cu soluții ecologice sunt colectate, încadrate corespunzător conf. anexa din HG 856/2002.

Gestionarea, transportul și predarea deșeurilor diverse la locații autorizate de APM este o problemă foarte importantă, tratată cu responsabilitatea cuvenită.

Colectăm deasemenea deșeuri diverse: periculoase și nepericuloase, cu întocmirea formularelor legale în vigoare: anexa 1, 2 și 3 după caz – HG 1175/2007.

La finalizarea lucrărilor predăm clienților noștri un dosar ce conține toate documentele necesare acțiunii de ecologizare: procese verbale predare-primire front lucru, anexe, avize, buletine de analiză, certiticate de conformitate, foto, etc,.